Stanovy spolku

Spolek Zeměsouznění je zapsaným spolkem od 21.12.2017 ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 69738. V rámci ekovesnice je spolek hlavní přijímací branou nových členů ekovesnice.