Členství

Spolek Zeměsouznění přijímá nové členy, kteří mají život ve vlastních rukou, jsou vědomí a nehledají v Zeměsouznění záchranu ze své vlastní životní situace. Máme zájem o členy, kteří tvoří z dostatku, a chtějí se aktivně, jak fyzicky, tak finančně, podílet na budování naší ekovesnice v Pěčkovicích.


Požadované dovednosti a schopnosti na členy

1. Každý člen se snaží žít podle 4 dohod

    a. Vážím svá slova

    b. Neberu si nic osobně

    c. Nevytvářím si domněnky

    d. Dělám vše, jak nejlépe dovedu

2. V případě, že nezvládnu situace podle 4 dohod, jsem ochoten si to uvědomit a přijmout zpětnou vazbu

3. Znalost sociokracie pro účast na kruzích

4. Schopnost sebereflexe a naslouchání druhým

5. Schopnost být zodpovědný za svůj život, emoce a konání

6. Ze zkušeností se poučím a vždy se snažím najít cestu, jak to jde, ne důvody, proč to nejde. Pokud se něco nepovedlo, neznamená to, že příště to bude stejné

7. Doporučeno:

    a. absolvování kurzu Sociokracie

    b. absolvování kurzu Poznej sám sebe


Podmínky pro členy

  • Platí roční členský příspěvek 2 400 Kč.

  • Pracuje pro komunitní ekovesnici minimálně 40 hodin za rok (v případě neodpracování je možné poskytnout dar ve výši 200 Kč za neodpracovanou hodinu).

  • Odpovědnost za pracovní aktivitu či zaplacení daru je na každém podporovateli


Jak se stát členem podporovatelem?

  • Vyplnit přihlášku (tlačítko níže)
  • Rada kruhu rozhodne o přijetí do 15 dnů od vyplnění přihlášky
  • Po přijetí zaplatím členský příspěvek
  • A jdeme do akce!
Kmenové členství

Z členů podporovatelů jsou jednou ročně voleni kmenoví členové, kteří rozhodují o prioritách a směrování ekovesnice.