Principy naší ekovesnice

Obecný princip

Lokálně soběstačný a udržitelný životní styl šetrný k přírodě
Respekt a velká důvěra k lidem
Kontinuální osobní rozvoj členů -> tvorba komunitního ducha

Princip členství v ekovesnici

Dospělé osoby vždy kmenoví členové spolku Zeměsouznění (již založen)
Dospělé osoby vždy členem právnické osoby (družstva, nadace nebo fondu), která vlastní pozemky a budovy ekovesnice (bude založena)

Dospělá osoba má možnost být členem Družstva pro společné podnikání (bude založena)

Princip ekonomický

Solidarita ve sdílení základních nákladů
Individuální, příp. společné zajištění příjmů (Družstvo pro společné podnikání)
Systém vzájemné nepeněžní výpomoci (obdoba LET systému)

Zákaznický princip

Ekovesnice je vždy svým vlastním zákazníkem.

Princip vlastnictví majetku

Pozemky a budovy jsou vždy ve vlastnictví ekovesnice (přes právní osobu - družstva, nadace nebo fondu)

Princip solidarity

Solidarita dětí (do 18 let neplatí nic)

Princip rovnováhy

Stejný finanční vklad a hlasovací právo pro všechny dospělé členy ekovesnice
Jednoznačná pravidla pro vstup i výstup z/do komunitní ekovesnice
Řízení ekovesnice rozděleno na většinu trvale žijících obyvatel.