Principy naší ekovesnice

1. Právní rámec ekovesnice

  • Spolek Zeměsouznění je hlavní přijímací branou pro nové členy

  • Sociální družstvo Zeměsouznění vlastní pozemky a všechny budovy ekovesnice (mimo mobilní domky)

  • Podnikatelské družstvo Zeměsouznění slouží pro společné podnikání

  • Dohody ekovesnice platí pro všechny členy a návštěvníky ekovesnice

2. Princip lokální soběstačnocti

  • Společné tvoření členů je základem lokální soběstačnosti ekovesnice a jejího okolí a je zaměřeno na zajištění základních potřeb členů ekovesnice, zejména potravin, bydlení, energie, příjmů a vzdělávání

  • Podnikatelské družstvo Zeměsouznění vytváří pracovní příležitosti

3. Princip kmenového členství

  • Kmenový člen ekovesnice je členem spolku Zeměsouznění, členem Sociální družstva Zeměsouznění a současně členem Podnikatelského družstva Zeměsouznění

  • Kmenový člen má ve všech společnostech ekovesnice hlasovací právo i právo být zvolen

4. Princip rozhodování

  • Velký kruh ekovesnice složený z kmenových členů rozhoduje o hlavních dohodách ekovesnice

  • Velký kruh ekovesnice přenáší co nejvíce pravomocí a zodpovědnosti na Pracovní a Společenské kruhy ekovesnice

  • Rada kruhu ekovesnice zodpovídá za dodržování zákonných povinností a vykonává funkci řádného hospodáře

  • Rozhodování a vedení ekovesnice je postaveno na sociokratických principech

5. Princip ekonomické udržitelnosti

  • Členové přispívají na provozní náklady ekovesnice (např. provoz společných prostor, internet, nákup lokálních potravin atd.)

  • Podnikatelské družstvo Zeměsouznění zajišťuje příjmy pro členy ekovesnice. Členové mají právo na mzdu a podíl na zisku. Zbytek zisku bude znovu vložen do společného podnikání a část může být darována Sociálnímu družstvu Zeměsouznění

  • Ekonomika ekovesnice je podpořena lokální měnou a sdílením zdrojů

6. Princip solidarity

  • Podpora kmenových členů s dětmi (do 18 let děti neplatí nic nebo mají slevy)

  • Stravování dětí do 18 let kmenových členů s výraznými slevami

  • Podpora dlouhodobě nemocných a nemohoucích kmenových členů

7. Princip vlastnictví majetku

  • Pozemky, infrastruktura, společné budovy i bytové prostory (mimo mobilní domy) jsou vždy ve vlastnictví ekovesnice (Sociálního družstva Zeměsouznění)

  • Podíl na vlastnictví ekovesnice není možné zdědit nebo převést. V případě dědického řízení se nejprve vyplatí finanční podíl a poté dojde k vypořádání této částky v dědictví

  • Kmenoví členové si pronajímají prostory ekovesnice k užívání na základě písemné smlouvy

8. Princip rovnováhy

  • Stejný základní členský vklad a hlasovací právo pro všechny kmenové členy ekovesnice

  • Při výstupu z ekovesnice je možné získat maximálně stejnou výši financí jako byl splacený členský vklad (základní a další členský vklad)

  • Řízení ekovesnice je rozděleno mezi většinu kmenových členů, trvale žijících v ekovesnici

  • Zajištění provozu je rozděleno mezi všechny dlouhodobé obyvatele ekovesnice