Findhorn

Specifikace

  • Kategorie: Záměrná komunitní ekovesnice
  • Země: Skotsko
  • Založena: 1962 Nadace Findhorn (1981 ekovesnice)
  • Počet návštěvníků za rok: cca 4000 z 50 zemí
  • Velikost: cca 400 dospělých ze 40 zemí
  • Rozloha: 3 rozsáhlé části zálivu Findhorn a Moray Firth
  • Web: https://www.ecovillagefindhorn.com (https://www.findhorn.org)
  • Kontakt: enquiries@findhorn.org

Nadace Findhorn je mezinárodně známá od roku 1962 pro experimentování s novými modely pro holistické a udržitelné bydlení. Dnes je středem největšího záměrného společenství ve Velké Británii a centrem rychle se rozvíjejícího projektu Ekovesnice na severovýchodě Skotska.

Nadace Findhorn je nyní hlavním centrem vzdělávání dospělých s programy pro více než 4 000 pobytových návštěvníků ročně z více než 50 zemí. Jejich ekologická stopa je přibližně na polovině národního průměru Velké Británie. Spolupráce a spolutvoření s přírodou je vždy hlavním aspektem práce Nadace a od jejich nejrannějších dnů se stala dobře známou pro své nádherné zahrady udržované v nepříznivých podmínkách na písečných dunách poloostrova Findhorn. Od roku 1981 se Nadace Findhorn podílí na vzniku projektu "Findhorn Ecovillage" - ekovesnice Findhorn jako přirozeném pokračování své práce s přírodou.

Ekovesnice Findhorn je živou ukázkou propojení duchovního, společenského a ekonomického aspektu života a je syntézou toho nejlepšího ze současného myšlení o lidských obydlích. Jedná se o neustále se vyvíjející model poskytující řešení lidských a společenských potřeb za současné spolupráce s přírodou, který nabízí lepší kvalitu života pro všechny. Findhorn je zdrojem výuky pro řadu universit a školních skupin, ale i profesních organizací a obcí po celém světě.

Společenství se skládá z více než 400 osob, které žije a pracuje v této venkovské oblasti Skotska. Pocházejí z více než 40 zemí, aby se zapojili do živoucího experimentu a zjistili, co je nezbytné pro šťastný život a udržitelné bydlení.
V současnosti ekovesnice Findhorn se skládá z více než 100 ekologicky nezávadných budov zásobených energií ze čtyř větrných turbín, může se pochlubit biologickým systémem na úpravu odpadních vod, 250 kW kotlem na biomasu, řadou solárních systémů ohřevu vody, komplexním recyklačním systémem, ale i komunitním družstvem vydávajícím akcie a místní měnou Eko. Je také vydavatelem první technické příručky pro ekologické bydlení ve Velké Británii a má zavedení sdílení vozidel s nulovými emisemi.

Nadace Findhorn je zakládajícím členem GENu (Světové sítě ekovesnic) a je nevládní organizací spojenou s oddělením pro informace veřejnosti Spojených národů. Projekt "Findovn Foundation Ecovillage" získal ocenění Best Practice od Organizace spojených národů pro lidská sídla (Habitat).