Naše měna

Každý člen čekatel nebo podporovatel si může evidovat svou aktivitu dobrovolného zapojení do spolku formou evidence hodin. Podle typu aktivity jsou následně hodiny přepočítávány na tzv. "konvalinky". Tím se vytváří "individuální kredit zapojení", který může být v současné době použít na částečnou úhradu kurzů komunitních dovedností pořádaných spolkem.

Postupně budeme rozšiřovat další možnosti, jak konvalinky uplatnit.

V budoucí ekovesnici by to měla být forma naší lokální měny (obdobně jako je to v některých ekovesnicích a městech v zahraničí), tedy něco, za co můžeme z části vzájemně směňovat poskytované služby nebo produkty ekovesnice jako např. vypěstované potraviny, komunitní stravování, ubytování, vzdělávání nebo řemeslné výrobky. Ve světě se ukazuje, že využívání lokální měny má jeden z nejvýznamnějších dopadů na rozvoj a podporu regionů.

V současnosti evidujeme konvalinky ve sdílené tabulce, kde si každý zapisuje čas věnovaný činnostem pro spolek a zakládání ekovesnice např. návrh dohod a řešení, úkoly, setkávání, sdílení, účast na veřejných akcích a společných aktivitách při budování komunity. Do budoucna plánujeme využít standardizovaný software pro lokální měny nebo využití open-source platformy Holochain pro vytvoření řešení na míru.