Světová hnutí

Rostoucí světová hnutí

V současnosti stále více vnímáme organicky rostoucí světové hnutí mimo hlavní pozornost médií, které se formuje jako reakce na současnou situaci na planetě Zemi a snaží se formou osvěty, praktických příkladů, vzdělávacích programů a kurzů rozšířit vědomý a zodpovědný přístup k životu na naší planetě. Jejich společným cílem je rozkvět naší planety Země, kde lidé žijí šťastný a plnohodnotný život.

Permakultura jako jeden z praktických řešení na současné výzvy lidstva vědomě propojuje přírodní zdroje, lidi a životní prostředí do vzájemně prospěšných synergií, jejichž základem je napodobování systémů bez odpadů a uzavřených koloběhů v přírodních systémech.

Světová síť permakultury sdílí praktická řešení a sdružuje praktiky z celého světa. Tento holistický přístup a princip k životu je také uplatňován ve vznikajících ekovesnicích, která sdílí svá systémová řešení přes Světovou síť ekovesnic a přidruženou vzdělávací síť Gaia Education poskytující mezidisciplinární vzdělávací programy zaměřené na udržitelnost. Inspiraci v permakultuře a ekovesnicích postupně uplatňují "Města přechodu" sdruženy v další světové rostoucí síti Transition network propojující stávající města v přechodu k udržitelné a regenerující budoucnosti.


Světová síť ekovesnic

Je rostoucí mezinárodní síť komunit a iniciativ zaměřených na obnovu a rozkvět planety Země, která propojuje rozmanitost kultur, zemí a kontinentů. Světová síť ekovesnic (Global Ecovillage Network - GEN) po celém světě propojuje jednotlivé skupiny od tvůrců politik, vlád, neziskového sektoru, akademiků přes podnikatele, aktivisty až po sítě komunit a ekologicky orientovaných jednotlivců s cílem vytvořit strategie pro celosvětovou transformaci planety Země ke stabilním a odolným komunitám a kulturám. V současnosti je složena z více než 15 000 ekovesnic, záměrných komunit a národních sítí ekovesnic.

Celá transformace o přežití bude muset vzejít přímo od lidí samotných. Ať už světový ekonomický kolaps bude nebo budeme schopni realizovat řízenou transformaci k udržitelné budoucnosti, v každém případě bude zapotřebí vybudovat novou kulturu, novou společnost. Základem nové kultury jsou udržitelná lidská obydlí, pro které potřebujeme mít dobré vzory. To stálo u zrodu myšlenky vybudování světové sítě ekovesnic, kde sdílení těchto dobrých vzorů je velmi prospěšné pro řízenou transformaci k udržitelné budoucnosti.


Mapování ekovesnic ve světě

V září 1991 bylo pozváno kolem 20 lidí z nejlepších komunit a několik velkých myslitelů, aby diskutovali o tom, jak by Nadace Gaia mohla nejlépe využít své finanční prostředky. Mezi účastníky byli lidé, kteří se stali následně regionálními budoucími vůdci GENu jako Max Lindegger, Declan Kennedy a Albert Bates, ale také intelektuálové mimo oblast ekovesnic jako například Karl-Henrik Robert (zakladatel rostoucí mezinárodní sítě "The Natural Step"), David Korten (později autor knihy "When Corporations Rule the World" - Když korporace vládnou světu) nebo Marilyn Mehlmann (z rostoucí mezinárodní sítě "Global Action Plan" - Světový akční plán). Bylo dosaženo jednomyslné dohody, ve které by měla Nadace Gaia podporovat lidi, kteří skutečně žijí v novém paradigmatu - ekovesničany, protože jsou nedílnou součástí celé transformace naší planety Země, ale odjinud nedostávali žádnou podporu. Všichni ve skupině si uvědomovali potřebu mít ve světě dobré příklady toho, co znamená žít v souladu s přírodou v udržitelném a duchovně-uspokojujícím životním stylu v technologicky vyspělé společnosti.

Gaia Education následně vytvořila mezidisciplinární vzdělávací program zaměřený na udržitelnost, který vychází z 50-ti nejúspěšnějších ekovesnic ve světě a poskytuje praktické řešení pro naplnění 17 cílů Udržitelného rozvoje OSN.