Sieben Linden

Specifikace

  • Kategorie: Záměrná komunitní ekovesnice

  • Země: Německo

  • Založena: 1993 (stávající místo od 1997)

  • Počet návštěvníků za rok: cca 2000

  • Velikost: cca 140 dospělých (z toho 40 dětí)

  • Rozloha: cca 81 ha

  • Web: https://www.siebenlinden.de

  • Kontakt: info@siebenlinden.de

Cílem ekovesnice "Sieben Linden Ecovillage" je vytvoření sociálního a ekologicky progresivního modelového řešení komunitní ekovesnice. Osada je plánována jako prostor pro bydlení a práci pro 300 lidí všech věkových skupin se sociálním a kulturním zázemím. Samosprávné řízení ekovesnice je realizováno na základě sociokratických principů a ekovesnice umožňuje svým obyvatelům jistou míru soběstačnosti. Příjmy si jednotliví obyvatelé zajišťují samostatně, ale některé náklady jako například na potraviny a služby jsou sdílené. Vlastní organizace ekovesnice poskytují některá zaměstnání, avšak menší část členů ekovesnice musí najít placenou práci mimo komunitu.

V roce 1997 začali budovat modelové osídlení jako autonomní prostorovou jednotku, která se nachází na 22 hektarovém pozemku mimo obec Poppau v Německu. Od té doby počet členů ekovesnice vzrůstá. V současnosti mají několik velkých sdílených domů (každý pro několik členů komunity) ve vysokém ekologickém standardu (slaměné domy, hliněné omítky), převážně z místních materiálů. Mnoho členů také stále žije v pojízdných maringotkách. Provozují prosperující vzdělávací centrum, lesní školku a rozsáhlou zahradu.

Jako komunitní ekovesnice mají několik řídících skupin, které umožňují všem členům podílet se na rozhodování chodu ekovesnice a současně zůstávat efektivní v procesu řízení. Shromažďují se nejméně dvakrát ročně po dobu minimálně pěti dnů, aby posílili celkového komunitního ducha a prodiskutovali společnou cestě životem, ke které se zavázali. Ekologický život je jejich základní sdílenou hodnotou stejně tak jako velmi silný smysl pro komunitu.

Přijímají nové členy prostřednictvím procesu vzájemného poznávání a zkušebního období minimálně 1 roku, které musí předcházet účast na dvoutýdenním semináři s názvem "komunitní kurz". Vstupní kapitál v případě plného členství v ekovesnici po vzájemném odsouhlasení je ve výši 12 000 EUR.