Ze světa

Co je ekovesnice?

Ekovesnice je komunita lidí v plnohodnotném osídlení, ve kterém jsou lidské činnosti harmonicky integrovány do přírody způsobem, který podporuje zdravý lidský rozvoj a který může pokračovat úspěšně do budoucnosti.

Lidé v ekovesnici:

  • Se spolupodílejí na místním rozhodování, tzv. participativním rozhodování
  • Propojují ekologické, ekonomické, sociální a kulturní oblasti do ucelených trvale udržitelných lokálních systémů
  • Aktivně obnovují místní společenské a přírodní prostředí
  • Jsou živou laboratoří nádherných průkopnických alternativ a inovativních řešení

Díky spolupodílení se na místním rozhodování je každá ekovesnice unikátní. Její rozmanitost je dána individuálními schopnostmi a charaktery lidí, společenského a přírodního prostředí a lokálními trvale udržitelnými systémy. Sjednocujícím článkem všech ekovesnic jsou jejich činnosti, které vedou k životnímu stylu s vysokou kvalitou a nízkým dopadem na planetu Zemi a podporují jednotlivé oblasti udržitelnosti..

Světová síť ekovesnic (Global Ecovillages Network) vnímá tři typy ekovesnic - městská, tradiční a úmyslná resp. záměrná.

  • Městská ekovesnice je tvořena novou nebo stávající komunitou či sousedskou čtvrtí, kterou spojuje společná vize obnovy života ve městě založená na udržitelnosti, spolupráci a participativním rozhodování. Více spolupracujících městských ekovesnic v jednom městě může vytvořit tzv. Transition Town - Město Přeměn.
  • Tradiční ekovesnice jsou většinou vesnického typu se stávající komunitou, které se rozhodnou spolupodílet na místním rozhodování a propojují tradiční moudrost komunity s novými pozitivními inovacemi k dosažení udžitelného způsobu života a větší soběstačnosti.
  • Většina ekovesnic je úmyslných neboli záměrných. Jsou vytvořeny lidmi, kteří se cíleně shromažďují a vytváří nové spolupracující participativní udržitelné komunity a místní kultury založené na společné vizi, záměru úmyslu.

Ekovesnice ve světě

Nadace Findhorn je mezinárodně známá od roku 1962 pro experimentování s novými modely pro holistické a...

Cílem ekovesnice "Sieben Linden Ecovillage" je vytvoření sociálního a ekologicky progresivního modelového...

Federace Damanhur je sdružením několika komunit a ekovesnic se svou vlastní společenskou a politickou...