Naše hodnoty

1. Láska a pokora

Rozšiřujeme uvědomění sebe sama v Jednotě a bezpodmínečné Lásce. Vědomě rozšiřujeme a moudře využíváme lidský potenciál.

2. Soulad s přírodou 

Jsme součástí přírody, ctíme přírodu jako živou bytost, nasloucháme přírodě a učíme se z ní.

3. Komunikace

Komunikace je základem komunity. Umožňuje se vzájemně poznávat, překonávat naše rozdílnosti a spolupracovat. Vyjadřujeme se otevřeně a upřímně. Nasloucháme srdcem.

4. Solidarita a vzájemná podpora

Zájmem a péčí o druhé přispíváme k soudržnosti komunity. Vzájemně se podporujeme tak, abychom mohli otevírat i náročná témata a čelit společným výzvám. 

5. Zdraví 

Pečujeme o fyzické a duševní zdraví formou aktivního života, zdravé stravy, zdravých vztahů a vytvářením zdravého prostoru. Rozvíjíme samouzdravující schopnosti a přírodní léčení.

6. Svoboda 

Dobrovolně tvoříme a žijeme na základě svobodné volby, individuálního a společného rozhodování. Navzájem si necháváme prostor pro sebevyjádření, seberealizaci a rozvoj přirozeným tempem.

7. Respekt 

Žijeme ve vzájemném respektu a úctě k sobě samému, komunitě a všem bytostem. Respektujeme společné dohody.

8. Odpovědnost

Přijímáme odpovědnost za prožívání svých životů i naplnění svých lidských potřeb. Konáme zodpovědně vůči sobě, komunitě, společnosti a přírodě.

9. Jednoduchost 

10. Krása

Uvědomujeme si důležitost krásy a přinášíme ji do života.

11. Důvěra

Jsme vědomými tvůrci našeho života. Máme důvěru v život, který nám přináší vše, co v danou chvíli pro naše tvoření potřebujeme.