Naše hodnoty

1. Láska a pokora

Rozšiřujeme uvědomění sebe sama v Jednotě a bezpodmínečné Lásce. Vědomě rozšiřujeme a moudře využíváme lidský potenciál.

2. Soulad s přírodou 

Jsme součástí přírody, ctíme přírodu jako živou bytost, nasloucháme přírodě a učíme se z ní.

3. Pospolitost 

Vědomě posilujeme vzájemné vztahy, komunitu a schopnosti otevřít a řešit společné výzvy. Navzájem se podporujeme a inspirujeme ve společném a harmonickém žití. Jsme otevření a upřímní.

4. Společné tvoření 

Je založeno na vzájemné podpoře, sdílení znalostí a zkušeností, zastupitelnosti i jedinečnosti, hravosti a kreativitě.

5. Zdraví 

Pečujeme o fyzické a duševní zdraví formou aktivního života, zdravé stravy, zdravých vztahů a vytvářením zdravého prostoru. Rozvíjíme samouzdravující schopnosti a přírodní léčení.

6. Svoboda 

Dobrovolně tvoříme a žijeme na základě svobodné volby, individuálního a společného rozhodování. Navzájem si necháváme prostor pro sebevyjádření, seberealizaci a rozvoj přirozeným tempem.

7. Respekt 

Žijeme ve vzájemném respektu a úctě k sobě samému, komunitě a všem bytostem. Respektujeme společné dohody.

8. Odpovědnost

Přijímáme odpovědnost za prožívání svých životů i naplnění svých lidských potřeb. Konáme zodpovědně vůči sobě, komunitě, společnosti a přírodě.

9. Jednoduchost 

Kdykoli věc začíná být složitá, přichází o sílu.

10. Krása

Uvědomujeme si důležitost krásy a přinášíme ji do života.