Možnosti zapojení

Dary

Jsme velmi vděční za každou finanční podporu, kterou získáme pro založení a rozvoj první komunitní ekovesnice v Česku a osvětu udržitelného způsobu života.

Dárcovský účet: 2501380493/2010 (transparentní účet)

Variabilní symbol: IČ nebo RČ (poslední 3 číslice u RČ mohou být 000 pro ochranu osobního údaje)

Poznámka: Dar

(IBAN: CZ1720100000002501380493 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX)

Tento účet je určen na dary pro rozvoj spolku Zeměsouznění a pořádání osvětových akcí. V případě větších darů připravíme darovací smlouvu

Financování pozemku a rozvoj ekovesnice

Krásné místo pro projekt jsme získali nejen díky práci a vkladům stávajících členů spolku, ale i díky podpoře lidí, kteří nám zapůjčili část prostředků.

Finance na pořízení pozemku a společného zázemí budou v budoucnu plně pokryty členskými vklady. Ale nejprve potřebujeme pro nové obyvatele a členy vybudovat trvalé zázemí. V současnosti je v Pěčkovicích kuchyň a sociální zázemí vhodné pro letní provoz.

Budeme rádi pokud budování ekovesnice podpoříte zápůjčkou. Aktuálně potřebujeme zainvestovat vybudování zpevněné příjezdové cesty, napojení na elektrickou síť nebo ostrovní elektrárnu a zateplenou vestavbu do jedné ze stodol. To umožní celoroční pobyt a práci na pozemku.

Máte-li zájem finančně nás podpořit nebo máte dotazy k zápůjčkám, můžete se obrátit na Lea Crlíka, leo.crlik@zemesouzneni.cz, tel. 732 426 226. 

Majitelem pozemků a budov ekovesnice v Pěčkovicích je Sociální družstvo Zeměsouznění. Pro příspěvky týkající se pozemku a budov je určen tento účet:

Dárcovský účet: 2001848539/2010 (transparentní účet)

Variabilní symbol: IČ nebo RČ (poslední 3 číslice u RČ mohou být 000 pro ochranu osobního údaje)

Poznámka: Dar

(IBAN: CZ1720100000002001848539 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX)

Chcete-li se více dozvětět o tom jak pracujeme, můžete se na nás přijít podívat na setkání Velkého kruhu, nebo jiné akce. Případně nám můžete napsat na info@zemesouzneni.cz

Jak se stát členem

Spolek Zeměsouznění přijímá nové členy, kteří mají zájem podílet se na založení, realizaci a žití v první komunitní ekovesnici v Česku. Rádi uvítáme každého, kdo je v souladu s našim záměrem a hodnotami.

Pokud se chceš stát členem, zvaž, co do spolku můžeš a chceš přinést a jaké jsou tvé opravdové touhy a z čeho vycházejí. Zda se chceš aktivně a závazně zapojit do přípravy a budeš se moci účastnit pravidelných pracovních setkání, nebo jsou tvé možnosti omezené a chceš přispívat jen v dílčích věcech, případně zatím jen poznávat naši komunitu a sdílet své zkušenosti.

Členství

Člen podporovatel

Zatím není mým záměrem žít v ekovesnici. Zajímá mne toto téma, dává mi to smysl a chci podpořit vznik první komunitní ekovesnice v Česku. Budu přispívat jako dobrovolník při různých akcích, úkolech, sdílením svých zkušeností. Mohu také případně pomoci finančním darem.

Člen čekatel

Mám záměr žít v komunitní ekovesnici, je to moje srdeční záležitost. Budu se aktivně podílet na přípravě ekovesnice a jejím budování. Zapojím se do pracovních a společenských kruhů a účastním se pravidelných setkání. Chci poznávat ostatní členy a vytvářet naši společnou kulturu a komunitu.

Po splnění podmínek se mohu stát kmenovým členem a plnohodnotným obyvatelem ekovesnice.

Člen kmenový

Po období čekatelství nyní splňuji všechny podmínky a stávám se kmenovým členem. Budu žít v naší ekovesnici a podílet se na společném životě a podnikání v ní. Stávám se součástí Velkého kruhu a mám hlasovací právo. Aktivně a rád se účastním rozhodování o společných věcech, dohodách a soužití a komunitního podnikání... Mohu být zvolen do Rady kruhu a dalších kruhů ekovesnice.


Jak postupovat, pokud se chci stát členem?

Člen podporovatel:

 • vyplň přihlášku pro člena podporovatele.
 • po rozhodnutí Rady kruhu, obvykle do 14 dnů, budeš informován o přijetí za člena podporovatele
 • - pokud se chceš aktivně zapojit do některého z pracovních kruhů, je dobré přijít na některé naše pracovní setkání (osobní nebo online), zde se dozvíš, na čem právě pracujeme a v čem nám můžeš pomoci
 • můžeš nás také zastihnout na přednášce o našem záměru ekovesnice nebo na některém z komunitních kurzů, které organizujeme
 • pokud nevíš, zavolej nám nebo nám pošli email

Člen čekatel:

 • přijď na některou naši akci (přednášku, otevřené pracovní setkání), abychom se mohli seznámit
 • pokud se rozhodneš jít do toho s námi jako čekatel, vyplň přihlášku s dotazníkem na člena čekatele
 • Toto členství obnáší:
 • seznámení s principy fungování spolku / ekovesnice, s dohodami a rolemi,
 • seznámení s členy spolku, poznávání se a budování vztahů v komunitě,
 • účast na společných komunitních akcích, rituálech a oslavách
 • pravidelnou účast na setkáních Velkého kruhu
 • aktivní zapojení do úkolů a pracovních kruhů, dle potřeb účast v některé pracovní roli
 • účast na seminářích základních komunitních dovedností
 • placení členských příspěvků (1200 Kč za rok)
 • možnost evidence aktivního zapojení v hodinách, resp. v lokální měně konvalinkách
 • jako člen čekatel působí ve spolku minimálně půl roku
 • prošel 3 kurzy komunitních dovedností: Empatická komunikace, Sociokracie a Řešení konfliktů
 • je dobře seznámený s dohodami a rolemi ve spolku a ekovesnice. 

Člen čekatel může po splnění těchto podmínek požádat o vstup do kmenového členství. Přijetí proběhne po odsouhlasení členství Velkým kruhem (tedy všemi kmenovými členy). Následuje slavnostní přijetí mezi kmenové členy. Po vyplnění přihlášky Rada kruhu obvykle do 14 dnů rozhodne o tvém členství a budeme tě informovat.

Podmínky pro vznik kmenového členství:

 • osobnostně zralý člověk, který má potřebu snížit spotřebu, společně žít a vytvářet lidsky šťastný život v harmonii s přírodou na základě našich hodnot a dohod.
 • aktivně se zapojuje do komunitního života a rozvoje spolku a ekovesnice v některém z pracovních či společenských kruhů.
 • finančně je ochoten a schopen podílet se na členském vkladu do Sociálního družstva Zeměsouznění (základní členský vklad 300 tis. Kč)
 • finančně je ochoten a schopen podílet se na komunitním podnikání v Podnikatelském družstvu.