Akce

Kurz komunitních dovedností I. Empatie

Místo: bude určeno

Kdy: bude určeno

Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i v celém našem životě. Má schopnost usnadnit nebo naopak zkomplikovat vzájemné porozumění a možnost spolupracovat, být a tvořit společně s druhými lidmi. Tím, JAK komunikujeme, můžeme prohlubovat oddělenost nebo se naopak přibližovat a posilovat důvěru a pocit bezpečí ve vztazích s druhými. Vždy máme volbu. Prostřednictvím rozmanitých aktivit budeme trénovat naši pozornost, schopnost uvědomovat si vnitřní dění a prožívat vše, co se uvnitř objeví. To vše na pozadí čtyř kroků Nenásilné komunikace v propojení s nosnými principy konceptu.


Prozatím je kurz zrušený. Budeme čekat jak se bude vyvíjet situace s Covidem. Děkujeme za pochopení :)


Přednáška o konceptu ekovesnice

Místo: bude online, připojit se můžeš zde
Kdy: 25.11. 2020 od 18:30 h.

Spolek Zeměsouznění je inspirován koncepcí ekovesnice vypracovanou ve spolupráci se Světovou sítí ekovesnic, kterou poprvé představil před rokem. Samotná koncepce popisuje nejen stávající výzvy lidstva na planetě Zemi, ale především navrhuje na základě úspěšných řešení ve světě jedno z možných konkrétních systémových řešení zasazených do Česka. Dotýká se vnitřní proměny jednotlivce, zdraví, holistického pohledu na svět, hodnotové orientace, komunitních dovedností, permakultury, přírodních staveb, solidární a cirkulární ekonomiky, ale i lokální měny a celostního komunitního podnikání. 
Kam jsme se my ve Spolku Zeměsouznění posunuli? Co je ještě nezbytně nutné dokončit před koupí pozemku pro soběstačnou ekologickou produkci potravin? Co jsme změnili a proč? Položili jsme si 6 klíčových otázek: Co? Proč? Jak? Kdy? Kde? S kým? a jejich odpovědi vám představíme společně s aktuálním stavem v jednotlivých oblastech. Mluvit se bude také o pozemku v bývalé obci Pěčkovice, na kterém máme v plánu začít tvořit naší ekovesnici.  

Otázky a odpovědi

Setkání se zájemci, pokračování po přednášce - volná diskuze

Místo: Jógacentrum, Velichovská 17, Praha Stodůlky
Kdy: 30.11. 2020 od 18:30 h.

Zvu tě na setkání s členy spolku Zeměsouznění. Akce "Otázky a odpovědi" je pokračováním po přednášce o konceptu ekovesnice, kdy se ti tato myšlenka rozleží v hlavě a vzniknou nové otázky. Dáváme tímto ještě šanci těm, které to zajímá a chtějí znát odpovědi. Zároveň se můžeš do projektu zapojit, jak budeš chtít. Máme různé pracovní skupiny (Ekonomika, Stavitelství, Osvěta, Komunita ...). Už také jezdíme na náš pozemek a podnikáme pracovní víkendy, i tam se můžeš zapojit 


Na závěr roku 2020


Oslava III. výročí spolku Zeměsouznění

Místo: bude určeno
Kdy: 19. - 22.12. 2020 od 9:00 - 18:00 h. platí pro oba dny

Společně s přáteli z našeho kruhu přivítáme návrat slunce a oslavíme 3. rok založení našeho spolku Zeměsouznění, který byl založen právě v den zimního slunovratu. Sejdeme se za tmy u velkého ohně a nahlédneme do kořenů našich tradic. Bude se hodovat, zpívat, tančit a povídat v tichu.