Naše ekovesnice

Zakládáme plnohodnotnou komunitní ekovesnici, první svého druhu v Čechách, jejíž koncept vznikl ve spolupráci se Světovou sítí ekovesnic a postupně ho rozvíjíme a uvádíme do praxe.

Na světě je již okolo 15 000 ekovesnic a další neustále přibývají. Vesnice založené na permakulturním a udržitelném přístupu, jejichž základ tvoří stavby z přírodních materiálů. Vesnice, kde je důležitá rovnocennost, participativní rozhodování a finanční zapojení všech. Komunitní podnikání využívá vlastní lokální měny a ducha společenství udržují rituály a slavnosti. Všestranný a harmonický rozvoj osobnosti je podpořený vědomým vzděláváním dětí i dospělých. Vesnice, kde se snaží minimalizovat tvorbu odpadů, kde naslouchající přírodě, jejím rytmům, potřebám a přirozenému řádu. To vše a ještě mnohem více stojí za pojmem ekovesnice.

Klíčové je pro nás vytvoření komunity 100-150 lidí, které je ochotné spolupracovat na zajišťování základních lidských potřeb, a které žije a pracuje vědomým udržitelným způsobem a může se tak stát inspirací pro další skupiny a iniciativy, v Čechách i ve světě.

Trvalé bydlení zde bude pro kmenové členy a jejich děti, kteří jsou finančně zainteresováni a mají i hlasovací a rozhodovací právo v rámci fungování a dalšího směřování ekovesnice. Dočasné bydlení bude možné pro členy čekatele i podporovatele a také návštěvníky, dobrovolníky a zájemce. Plánujeme mít pozemek rozdělen na více obytných zón a prostory i pro maringotky a stanové městečko jako dočasné bydlení. Návštěvníci i obyvatelé budou při příjezdu požádáni o respektování soukromých a společných prostor a základních pravidel ekovesnice.

V současnosti se zaměřujeme na budování osvěty a tvorbu vztahů mezi jednotlivými členy, založených na důvěře a respektu. Připravili jsme dohody a ekonomický model ekovesnice a založili pozemkové družstvo pro získání společného pozemku v Pěčkovicích.