Damanhur

Specifikace

  • Kategorie: Záměrná komunitní ekovesnice

  • Země: Itálie

  • Založena: 1975

  • Počet návštěvníků za rok: několik desítek tisíc

  • Velikost: cca 600 dospělých (děti i z okolních údolí)

  • Rozloha: cca 486 ha

  • Web: https://www.damanhur.org

  • Kontakt: kontaktní formulář na webu

Federace Damanhur je sdružením několika komunit a ekovesnic se svou vlastní společenskou a politickou organizací v neustálém vývoji. Damanhur je centrem pro duchovní, umělecký a společenský výzkum známý po celém světě. Jeho filozofie je založena na akci, optimismu a na myšlence, že každá lidská bytost zde žije, aby zanechala něco pro druhé a přispěla k růstu a vývoji celého lidstva.

Federace Damanhur se skládá z několika komunit, kdy v každé z nich žije asi 20 lidí. Přibližně dalších 400 lidí žije v okolních údolích a pravidelně se účastní činnosti v Damanhur. Život v komunitě podporuje vytváření společenského modelu založeném na solidaritě - jehož silným projevem je dobrovolná práce s respektem vůči ostatním a životnímu prostředí - a sdílením etických a duchovních hodnot.

Osady Federace Damanhur v oblasti Valchiusella se rozprostírají na více než 486 hekratech území, které zahrnují lesy, zemědělskou půdu, obytné zóny s přibližně stovkou soukromých bytů, uměleckých dílen, řemeslných studií, podniků a farem. Damanhur má centra v Itálii, Evropě a Japonsku a spolupracuje s duchovními a komunitními skupinami po celém světě.

V roce 2005 získal Damanhur od Globálního Fóra OSN pro lidská sídla uznání za model udržitelné společnosti. Lidé v Damanhur mají hluboký respekt k životnímu prostředí jako vědomé, citlivé entity a závazek našich bytostí souběžně s rostlinným a zvířecím světem (stejně jako inteligence, které obývají tento vesmír), a to s úctou a výchovou. Jedním z vyjádření této filozofie je Hudba rostlin, ve kterém komunikace s rostlinným světem inspiruje ke koncertům, kde stromy a rostliny jsou hudebníci společně s lidskými hudebníky.

Občané Damanhur pěstují biopotraviny a hospodářská zvířata a rekonstruují a staví nová obydlí podle principů ekologických budov. Vlastní společnosti specializující se na obnovitelné energie, ekologické oblečení, výrobu potravin a další oblasti. Damanhurianci dávají přednost přirozeným léčebným metodám a holistickému pohledu na zdraví, ale nevylučují současnou vědu a medicínu. Cílem je zhodnotit život ve všech jeho podobách a zároveň zanechat co nejmenší dopad na životní prostředí. Kde je to vhodné, současné špičkové technologie jsou šetrně využity při ochraně zdraví a přírody.

Federace má vlastní školy, od mateřské školy až po vysokou školu. Vzdělávání malých dětí je velmi důležité založené na vlastních výzkumech a současně poskytuje i minimální oficiální vzdělání požadované italským státem. Pro vzdělávání dospělých má Federace svobodnou univerzitu, která nabízí kurzy a zkušenostní platformy otevřené pro diskusi s výzkumníky z celého světa.

Damanhur má ústavu, alternativní měnu, denní noviny, časopisy, umělecké a řemeslné dílny, konferenční centrum a laboratoře pro aplikovaný lékařský a vědecký výzkum.

Damanhur byl založen v roce 1975, kdy se skupina lidí shromáždila kolem postavy filozofa a léčitele Oberto Airaudi, aby naplánovala vytvoření nové společnosti, kde by každodenní život mohl být praktickým uplatněním duchovních hodnot. Cíle Damanhuru jsou ve skutečnosti: Svoboda a probuzení lidské bytosti jako božského, duchovního a hmotného principu; Vytvoření modelu života založeného na etických principech společného života a lásky; Harmonická integrace a spolupráce se všemi sílami spojenými s vývojem lidstva.

Damanhur je proslulý po celém světě díky Chrámům lidstva (Temples of Humankind) - podzemním ručně dělaném uměleckém díle. Chrámy Vody, Země, Universa, Zrcadel, Kovů nebo Modrý chrám a Labyrint - jsou drahocennou mozaikou, ve které Damanhur oslavuje univerzální duchovnost a znovuobjevuje sjednocení mezi člověkem a Bohem pro celé lidstvo současnosti.