Spolek Zeměsouznění

Vznik

V listopadu 2017 po víkendovém setkání ,,Ekovesnice v Akci´´ nastal okamžik příprav založení spolku Zeměsouznění, abychom lépe organizovali své aktivity a mohli postupně rozšiřovat členskou základnu podporovatelů i kmenových členů.

Na zimní slunovrat 21.12.2017 byl ustavující schůzí oficiálně založen spolek Zeměsouznění.

9.7.2020 jsme založili Sociální družstvo Zeměsouznění, které vlastní cca 24 ha pozemků v Pěčkovicích a i nově vznikající budovy, infrastrukturu a zahradu.

27.4.2021 jsme založili Zeměsouznění s.r.o., které provozuje Komunitní Business - Komunitou podporované zemědělství a Tvorbu přírodních koupacích jezírek.

Účel spolku

  • vybudování a rozvoj komunitní ekovesnice v Pěčkovicích, realizace a šíření praktických ukázek udržitelného způsobu života a osvětová činnost konceptu ekovesnic.

Organizace

Spolek má nejvyšší orgán Velký kruh, který se skládá ze všech kmenových členů. Rada kruhu je kolektivním statutárním orgánem, který je volen Velkým kruhem ze svých kmenových členů. Základem pro rozhodování a akci je participativní přístup s principy sociokracie.