Spolek Zeměsouznění

Vznik

V listopadu 2017 po víkendovém setkání ,,Ekovesnice v Akci´´ nastal okamžik příprav založení spolku Zeměsouznění, abychom lépe organizovali své aktivity a mohli postupně rozšiřovat členskou základnu podporovatelů i kmenových členů - aktivních zájemců o život v budoucí ekovesnici.
Na zimní slunovrat 21.12.2017 byl ustavující schůzí oficiálně založen spolek Zeměsouznění - první z právních forem budoucí ekovesnice. Další právní formy (pro vlastnictví majetku ekovesnice a možnost společného podnikání) budou vznikat postupně na základě dohod kmenových členů spolku Zeměsouznění.

Účel 

  • Vědomé sdílení informací o transformaci na planetě Zemi,
  • Osvětová činnost naší ekovesnice a udržitelného způsobu života,
  • Sdružování aktivních lidí se zájmem o založení ekovesnice v České republice,
  • Realizace a šíření praktických ukázek udržitelného způsobu života v ekovesnici.

Organizace

Spolek má nejvyšší orgán Velký kruh, který se skládá ze všech kmenových členů. Rada kruhu je kolektivním statutárním orgánem, který je volen Velkým kruhem ze svých kmenových členů. Základem pro rozhodování a akci je participativní přístup s principy sociokracie. 

Spolek Zeměsouznění je hlavní přijímací bránou pro nové členy ekovesnice.