Náš záměr v detailu

Náš záměr komunitní ekovesnice

1.  Všestranný a harmonický rozvoj osobnosti 

 • celoživotní vzdělávání

 • rozvoj kreativity

 • cílevědomé sebepoznávání

 • vědomé odstraňování bloků minulosti, emocionálních a fyzických problémů

 • práce s postoji a vzorci chování

 • vědomé žití v přítomnosti

 • vzájemná podpora a pomoc na cestě k uvědomění sebe sama


2.  Společenský život a kultura

 • sdílení zkušeností a znalostí

 • přírodní a přechodové rituály a oslavy

 • společenská setkání

 • zájmové činnosti

 • spontánní akce


3.  Domácí komunitní vzděláváni dětí a mládeže

 • rozvoj kreativity a manuální zručnosti

 • přirozená podpora dítěte v jeho zájmech

 • vedení k odpovědnosti a samostatnosti

 • rozvoj spolupráce formou projektů

 • partnerský přístup k dětem

 • dobrovolné zapojení dětí do jednotlivých činností ekovesnice

 • zapojení dospělých do vzdělávání


4.  Přírodní stavitelství

 • přednostní využití lokálních přírodních materiálů

 • harmonizace prostoru a energie

 • energetická nenáročnost objektů

 • bioklimatické strategie

 • respektování vazeb ke krajině

 • svépomocná realizace staveb

 • ekovesnice bez aut


5.  Místní energetická soběstačnost

 • vlastní nebo lokální produkce a využití palivového dříví

 • využití místních a trvale obnovitelných zdrojů energie

 • využití tepelné energie z biomasy a vhodných odpadů


6.  Hospodaření s odpady

 • vědomá spotřeba na základě smysluplných potřeb

 • minimalizace produkce odpadu

 • maximalizace využití odpadů

 • sdílení a výměna produktů, služeb, nářadí, infrastruktury, aut

 • výběr a spotřeba produktů a služeb šetrných k životnímu prostředí

 • omezení spotřeby chemických a plastových výrobků a využití alternativ

 • třídění vzniklých odpadů a místní recyklace

 • využití přírodních procesů k likvidaci odpadů

 • kompostování

 • kořenové čistírny


7.  Rozvoj řemesel

 • truhlářství a tesařství

 • kovářství

 • keramika

 • přírodní oděvy

 • přírodní kosmetika

 • další...


8.  Místní potravinová soběstačnost  

 • vlastní komunitní pěstování potravin

 • využívání permakulturních principů pro pěstování potravin

 • výběr odolných, původních a místních odrůd

 • semenaření

 • komunitní skladování potravin

 • komunitní stravování - rostlinná strava

 • individuální stravování dle potřeb


9.  Komunitní podnikání 

 • vzdělávací kurzy a poradenství v oblasti udržitelnosti

 • prodej lokální nadprodukce

 • prodej vlastnoručně vyrobených produktů a služeb

 • přírodní stavitelství

 • další...


10.  Osvěta a spolupráce s okolím  

 • členství v mezinárodních sítích zaměřených na udržitelnost

 • spolupráce s vzdělávacími a vědeckými institucemi

 • spolupráce s místními občanskými společnostmi a samosprávou

 • rozvoj místního obchodování