Návštěva pozemku v Libějovicích

03.05.2020

Proběhla návštěva 14.04. pozemku v Libějovicích. Jedná se o zámek z 18. století a k němu přidružené pozemky zámecké zahrady a kousek rezervace. 

Cena je 16,5 mil. , 43 ha.


Výhody:

  • velký pozemek v celku

  • obrovské stromy a velká rozmanitost přírody ( asi 50 druhů stromů a keřů)

  • hranice pozemku se dotýkají dvou rybníků


Nevýhody:

  • Na pozemku jen studny
  • Za co opravit zámek i další budovy?
  • Uvnitř pozemku jsou sklady, vlastníkem je stát, možno odkoupit
  • udržitelný Provoz zámku? Dotace?
  • vzrostlý park, který protíná veřejná, polní cesta
  • pravděpodobně nutnost odkoupení okolních luk, možnost neprověřena