Kurz facilitace v Itálii

16.06.2022

V květnu 2022 se dva naši členové zúčastnili kurzu facilitace nehierarchických skupin v italské ekokomunitě Torri Superiore, která sídlí na okraji města Ventimiglia. S nehierarchickým fungováním skupin tady mají bohatou zkušenost, místní ekokomunita je tu už cca tři desítky let. Dnes to místo vypadá idylicky a pokojně. Ale když sem přišli, byl tu jeden jediný původní obyvatel, budovy byly v dezolátním stavu a neobyvatelné.

Dnes je tu hostel, restaurace a zhruba dvacítka stálých obyvatel, se kterými tu bývá šest až deset dobrovolníků. V nejbližším okolí mají několik malých zahrádek a hodně ovocných stromů, díky teplému podnebí jsou to např. citrusy nebo fíky. Komunita obhospodařovává ještě skleníky v sousedním údolí, kde pěstují rajčata a cukety. Společně s dalším družstvem je pak distribuují do Ventimiglie jak do obchodu, tak i přímo odběratelům pomocí WhatsApp skupiny. Kurz vedla Lucilla Borio, dlouholetá obyvatelka komunity a zkušená facilitátorka nehierarchických skupin. Každý z nás dostal složku s vytištěnými materiály, kam jsme si v průběhu těch pěti dnů přidávali další a další listy. Program byl dost nabitý, od přípravy meetingu, přes proces rozhodování, vizi a misi skupiny i rozdílné typy lidí, kteří by se ve skupině mohli a měli vyskytovat. Dále jsme se zabývali konflikty a moudrostí, kterou přínášejí, První den byl zaměřen na skupiny jako takové - na vizi, misi, strategie a skupinovou kulturu. Měli jsme také exkurzi po Torri Superiore, což je samo o sobě mimořádné místo. 

Druhý den bylo na programu řešení konfliktů, jejich dvě dimenze (rozumová a emoční), ale také privilegia a role člověka ve skupině. Seznámili jsme se s tím, jak vyjadřovat své potřeby s pomocí metody NVC (nenásilná komunikace), která je známá i v České republice. Dlouhodobé fungování skupiny jsme znázorňovali jako trojúhelník, kde jsou v rovnováze cíle, vztahy a procesy. Třetí den byl o vizi osobní i vizi komunity. Prakticky jsme si vyzkoušeli různé způsoby rozhodování od autoritativního, přes většinové hlasování a náhodnou volbu až ke konsensu a konsentu. Čtvrtý den jsme se seznámili s programem CLIPS - Community Learning Incubator Program for Sustainability (komunitní výukový inkubační program pro trvalou udržitelnost). Tento program vznikl v síti evropských ekovesnic GEN a je zdarma dostupný na webu clips.gen-europe.org v řadě jazykových mutací, čeština mezi nimi bohužel není. Pátý den byl poslední. Dopoledne bylo věnované práci ve skupinách a tématem bylo, jak dál, co dalšího můžeme vytvořit nebo vybudovat, aby ekokomunity vzkvétaly. Já jsem strávila celou vyhrazenou dobu ve skupině, která se zabývala rolí umění. Zrodil se tam nápad udela zpěvník ekovesnických písní, ale také inspirace na knihovnu učebních materiálů pro lektory. 

Samozřejmou součástí podobných akcí je zpětná vazba jak pro organizátory kurzu, tak i pro donátora, který projekt financuje. A taky jedna velmi hezká aktivita - anonymní vzkazy jednotlivých účastníků ostatním, které jsme si odvezli domů, aby nám připomínali tu pozitivní atmosféru, která ve skupině panovala.Celý kurz byl fantastickou příležitostí poznat funkční komunitu. Navíc nás místní kuchyně rozmazlovala skvělým jídlem a i místo je to mimořádně krásné. Potkala jsem tam spoustu zajímavých lidí a doufám, že se s některými z nich potkám na dalších projektech.

Prožila a napsala Ivana Mertová :)