Kdo jsou zakladatelé ekovesnic aneb co potřebuje skupina zakládající ekovesnici?

26.09.2017
Zdroj: Pixabay dle licence CC0 1.0
Zdroj: Pixabay dle licence CC0 1.0

Založení ekovesnice vyžaduje dostatečné odhodlání a také znalosti a schopnosti v různých oblastech. Jaké jsou ty klíčové dovednosti a schopnosti, které by neměli u zakladatelů ekovesnic chybět? Na co by se měli zaměřit? Co by měli u sebe a ostatních rozvíjet a studovat? Jaký typ člověka obvykle zakládá ekovesnici? Jaký recept můžeme získat pro úspěšné vybudování ekovesnice?

Zakladatelé 10% úspěšných ekovesnic

Pokud se podíváme na úspěšné ekovesnice můžeme vidět podobnou cestu jejich zakladatelů k založení ekovesnice. Jejich cesta začala objevováním nových oborů a oblastí, ale také intenzivnímu osobnímu rozvoji v komunikačních dovednostech, skupinovém rozhodování, řešení konfliktů a dalších dovednostech. Sami se začali vzdělávat, aby pochopili a zjistili, jak funguje trh nemovitostí a omezení výstavby v jednotlivých lokalitách, jaké jsou finanční možnosti a právní formy organizací a společností pro získání pozemku a jeho další rozvoj, jak založit vhodné právní formy společností a vytvořit ekonomický model, který podporuje jejich sen ekovesnice.

Zdroj: Pixabay dle licence CC0 1.0
Zdroj: Pixabay dle licence CC0 1.0

Při zakládání ekovesnice Sowing Circle v USA opustil Dave Henson, jeden ze zakladatelů, své současné zaměstnání ekologického aktivisty a po dobu 8 měsíců se na plný úvazek věnoval zakládání ekovesnice jako pověřená osoba zakládající skupiny. Prováděl výzkum trhu nemovitostí a hledání vhodného pozemku na základě odsouhlasených kritérií, zjišťoval různé formy financování a možných dotací, vyjednával s vlastníky nemovitostí o možné koupi pozemku, připravoval různé verze finančních plánů, navrhoval smlouvy a stanovy pro vytvoření formálního zastřešení jako jsou organizace, spolky nebo právní společnosti tak, aby zakládající skupina měla dostatek podkladů pro rozhodování a realizaci společné vize.

Jiný spoluzakladatel ekovesnice Meadowdance ve státě Vermont, USA, Lu Reid, softwarový inženýr, byl téměř na plný úvazek dálkovým i prezenčním studentem jiných komunit a jejich zakládání tak, aby získal co nejvíce znalostí o tom, co dobře fungovalo a co se naopak nepovedlo v jiných zakládajících ekovesnicích a komunitách.

A co současní zakladatelé ekovesnic?

Současní zakladatelé mají před sebou daleko větší výzvy než zakladatelé ekovesnic v minulosti. Některá důležitá ponaučení zkušených zakladatelů zde uvádím:

Zdroj: Pixabay dle licence CC0 1.0
Zdroj: Pixabay dle licence CC0 1.0


 • "ideální pozemek" není ideální, pokud stavební zákon a vyhlášky omezují výstavbu natolik, že nemůžeme stavět ekovesnici tak,jak bychom chtěli,
 • pokud zakládající skupina chce koupit pozemek v odlehlejší venkovské části, například pohraničí, pracovní příležitosti v blízkém okolí budou nižší než u velkých měst, a to bude mít dopad na zajímavost ekovesnice pro budoucí zájemce. Těžší rozšiřování komunity bude mít také dopad na schopnost splácení případných úvěrů na koupi pozemku či rozvoj ekovesnice,
 • jedno z kritérií při výběru pozemku, které by měli zakladatelé ekovesnice zvážit, je právě jeho relativní dostupnost k pracovním příležitostem
 • první dojem, který zakladající komunita ekovesnice udělá na blízké okolí, ovlivní jejich budoucí vztahy a také podporu sousedů při získávání případných dodatečných souhlasů pro budování ekovesnice na pozemku.

Jaký druh člověka zakládá komunitní ekovesnici?

Mezi úspěšnými zakladateli ekovesnic je možné objevit společné charakterové vlastnosti, které jsou důležité pro realizaci záměru ekovesnice. Tady jsou:

 1. Vizionáři - lidé, kteří si věci dokáží představit, vizualizovat a cítí je ještě před tím než existují.
 2. Vůdčí osobnosti - lidé, kteří inspirují a motivují druhé, aby uvěřili, že danou vizi je možné realizovat, a motivují druhé k aktivnímu zapojení a realizaci vize.
 3. Úspěšní podnikatelé - obvykle, nebo mají alespoň jednoho ve své zakládající skupině - lidé, kteří mají organizační a řídící schopnosti vést společnost a schopnost vyhodnocovat rizika ve vztahu k zisku a stejně tak používají intuici - "vnitřní radar", zda daná oblast bude ekonomicky udržitelná.
 4. Ujmou se iniciativy - mají schopnost soustředit se na danou oblast, jsou úkolově orientovaní a věcní. Mají zkušenosti s vytvořením rozpočtu a strategických plánů.
 5. Budovatelé - lidé, kteří ví, jak změnit koupený pozemek k realizaci vize, od rekonstrukce a renovace budov, přes vybudování vodních ploch, až po stavbu přírodních budov a montáž solárních panelů.
 6. Bytosti nadšené pro realizaci záměru ekovesnice.

Recept pro zakladatele ekovesnice

Zdroj: Pexels dle licence CC0 1.0
Zdroj: Pexels dle licence CC0 1.0

Vize, vůdčí schopnosti, podnikatelský duch a ochota fyzicky se zapojit do budování ekovesnice na pozemku by měli být zastoupeny v zakládající skupině ekovesnice, ale ne nutně v jedné osobě. Od toho je to přece zakládající skupina.

Jako zakladatelé ekovesnice musíme mít vizi. Bez vize se nic neuskuteční. Musíme mít vůdcovské schopnosti k inspiraci a motivaci sebe navzájem, zakládající skupiny, ale i druhých, kteří se připojí a budou podporovat realizaci vize. Potřebujeme lidi, kteří mají podnikatelského ducha, schopnost ohodnotit, co může ekonomicky fungovat, a ochotu přijmout rizika, a tím inspirovat ostatní k přijetí rizik. A také potřebujeme mít budovatele, kteří dokáží realizovat vizi ekovesnice na koupeném pozemku.

Zde je recept:

 1. Představujme si, vizualizujme a ciťme to, co ještě neexistuje,
 2. Inspirujme se navzájem a inspirujme ostatní přijaté členy, abychom věřili v uskutečnění naší společné vize a věřili, že my to zvládneme realizovat,
 3. Využijme podnikatelských dovedností, abychom vše realizovali v našem odsouhlaseném rozpočtu a čase. Revidujme je, pokud je to nutné,
 4. Využijme svých schopností, práce, nástrojů a energie pro realizaci naší vize na koupeném pozemku.

Co ještě budeme potřebovat?

Jako zakládající skupina ekovesnice potřebujeme také trpělivost, víru, dobré komunikační dovednosti, houževnatost a ochotu respektovat a uznávat se navzájem.

Zdroj: Max Pixel dle licence CC0 1.0
Zdroj: Max Pixel dle licence CC0 1.0
 • Buďme trpěliví - vytvoření skutečně fungující pracovní skupiny, získání schopnosti skupinově se rozhodovat a dovednosti v procesním řízení skupiny, sdílení a prozkoumávání vzájemných názorů a pohledů, získání a rozvoj nemovitosti jednoduše zabere čas - od jednoho do několika let. Vše závisí na velikosti našich plánů, počtu členů v naší skupině, našich finančních možnostech a ostatních faktorech, a to bez ohledu na to, jak členové v zakládající skupině chtějí mít tempo. Je nutné také zohlednit do našich plánů ostatní subjekty jako jsou právníci, stavební úřady nebo banky. Abychom měli naše očekávání více reálné a vyhnuli se zbytečnému zklamání, zkušení zakladatelé ekovesnic doporučují vzít náš optimistický časový rámec a zdvojnásobit ho.


 • Mějme víru - důvěra, že se to má uskutečnit a že jsme provázeni Vyšším Vedením. Často zakladatelé ekovesnic popisují situace s velkými výzvami a problémy, ve kterých se nečekané řešení objevilo přímo před nimi. To jim opět dodalovíru a důvěru v něco vyššího, co je osobnostně přesahuje.
 • Pracujme na dobrých komunikačních schopnostech - naše skupina s přibývajícími členy bude více a více rozmanitější, což bude zároveň i výzvou pro všechny. Je nutné, abychom se naučili slyšet, vnímat a přijímat názory a postoje, které mohou být velmi rozdílné od těch našich. Mimo obvyklé rozdíly jako jsou pohlaví, věk, ekonomické možnosti a duchovní nebo náboženskou orientaci mohou být rozdíly například v různých komunikačních stylech, potřebě bezpečí, sebevyjádření, uznání a spojení. Někteří budou mít sklony k sebevyjádření více intenzivní a časté, jiní mohou své sebevyjádření pocitů považovat za nepříjemnou záležitost. Někteří budou chtít získávat informace, zvažovat možnosti a intenzivně plánovat, jiní budou o věcech chtít mluvit a intuitivně rozhodnout. Formování komunity a zakládání ekovesnice obvykle přitahuje typy lidí jako objevovatelé, makáči, riskaři a podnikatelé. Tito lidé jsou obvykle netrpěliví se skupinovými procesy či skupinovým rozhodováním.
 • Buďme houževnatí - potřebujeme mít odhodlání a vytrvalost. Schopnost zaměřit se na uskutečnění vize a vytrvat v její realizaci je právě to, čím se liší úspěšné ekovesnice od ostatních. Někdy se může zdát, že postupujeme velmi dobře kupředu, jindy můžeme vnímat, že stojíme na místě a kamkoliv se pohneme je další výzva. Mějme vždy na paměti náš cíl, opřeme se do větru a vydejme se na cestu.
 • Mějme ochotu respektovat a uznávat se navzájem - potřebujeme si vybudovat vzájemnou důvěru, uznání a smysl pro poděkování za myšlenky, nápady, návrhy, terénní výzkum, sběr informací, trpělivost, životní prostor, svačinu, čaj nebo hlídání dětí. Není rychlejší proces vyhoření, který obvykle vzniká z mnoha hodin strávených na posunování vize bez dostatečného uznání a respektu. Všichni jsme ve své podstatě dobrovolníci, kteří dávají skupině svůj čas a životní energii pro realizaci společné vize. Každý z nás potřebuje uznání, aby dobrovolnické práce mohli pokračovat - jednoduché zdvořilé od srdce plynoucí děkuji.

Zakládání komunitní ekovesnice je minimálně tak těžké jako odměňující. Jeden zakladatel ekovesnice řekl: "Kdybych na začátku měl alespoň představu jak těžké to bude, nikdy bych do toho nešel". Po chvilce se usmál a řekl: "Díky Bohu, že jsme to nevěděli, protože bychom nebyli tam, kde jsme teď".

Otázky k zamyšlení a uvědomění si souvislostí:

 • Kde všude mohu uplatnit recept pro zakladatele ekovesnice? Je universálně použitelný pro jakýkoliv plán nebo projekt?
 • Co mi brání, abych vystoupil z mé komfortní zóny a vydal se na celoživotní cestu osobního rozvoje?
 • Jaké vlastnosti a zkušenosti mám a mohu nabídnout?
 • Na jakých vlastnostech a charakteristikách bych chtěl pracovat? Co mi brání v tom, abych na nich pracoval?

Dejte mi vědět, zda se Vám článek líbil a kde můžete uplatnit recept pro zakladatele ekovesnice.
Těším se.:-)