Náš záměr

Narovnání přirozenosti vztahů mezi lidmi a v širším společenství všech živých bytostí, obnovení respektu k přírodě a planetě Zemi. 

  1. Vytvořit komunitu Zeměsouznění: Rostoucí komunita, která praktikuje celostní přístup k životu a objevuje cesty k udržitelnému způsobu života založeném na vzájemné symbióze s přírodou.
  2. Vybudovat ekovesnici Zeměsouznění:  Místo pro komunitu 100-150 lidí, které zajišťuje společný komunitní prostor, bydlení z přírodních materiálů, lokální potravinovou a energetickou soběstačnost a vědomé vzdělávání dětí. Podporuje místní biodiversitu a obnovuje vodní toky a krajinu. Poskytuje experimentální ukázkové zázemí pro další zájemce, skupiny a iniciativy. 
  3. Praktikování celostního přístupu k podnikání: Propojený regionálně výrobně-spotřební systém pro zdravé produkty a služby, který tvoří ekonomický základ komunity Zeměsouznění.