Jak se žije v ekovesnici Damanhur

22.12.2018

"Navštěvování komunit může do vašeho projektu vnést smysl pro realitu a upřesnit vaši představu o tom, co chcete a nechcete ve vaší komunitě." - Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities

S tímto záměrem jsem 3 týdny poznával a ohmatával italskou federaci komunit Damanhur, ekovesnici založenou v roce 1975, nacházející se v hornaté krajině nedaleko Turína. Federace Damanhur je jednou z nejstarších ekovesnic, centrem duchovního, uměleckého a sociálního výzkumu, který je známý po celém světě. Jmenuji se Matěj, jsem členem podporovatelem spolku Zeměsouznění a těchto pár vět věnuji všem příznivcům udržitelného způsobu života, především zájemcům o členství ve spolku Zeměsouznění, kterým se v hlavě vynořují všelijaké otázky: "Jaké je to žít v ekovesnici? Je to opravdu to co chci? "

Než začnu, dávám do pozornosti knihy Ecovillage: 1001 Ways to Heal the Planet a výše zmiňovanou Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities, které prezentují pravou tvář zakládání ekovesnice a života v komunitě - čím více členů nebo budoucích členů si tyto knihy byť jen prolistuje, tím bude spolek Zeměsouznení silnější, stabilnější a radostnější.

Jak se tedy žije v ekovesnici Damanhur? Federace Damanhur je společenství 25 komunit, které jsou od sebe vzdáleny někdy až 15 kilometrů, ale to nebrání tomu, aby se členové důvěrně znali, vedli intenzivní vztahy a pohybovali se mezi jednotlivými komunitami na denní bázi. Obyvatelé jsou rovněž silně propojení čtyřstranním deníkem Qui Damanhur quotidiano (Damanhur denně), kde sdílejí novinky, události či zajímavosti spojené s životem v komunitě. Damanhur se rozprostírá na ploše o rozloze 400 hektarů a obývá ho přibližně 500 Damanhuríců. Kromě toho žije v blízkých vesnicích a údolích okolo 400 podporovatelů, který se zapojují do aktivit Damanhur; iniciativa Damanhur in the World zase zajišťuje kurzy a osvětu na celosvětové úrovni. Během pobytu jsem navštívil nejednu komunitu - NUCLEO (vyslovujeme nukleo), přičemž každé NUCLEO - komunita se zabývá něčím jiným.

Z deníčku: Kapitol je místo, kde vznikla první komunita, trávím tu většinu svého času. Předtím, než jsem mohl vstoupit na pozemek Kapitolu, musel jsem ohlásit svůj předem dohodnutý příchod v uvítacím centru a poznat význam jednotlivých částí Kapitolu. Nacházejí se zde dvě komunity - The Casa Ragazzi (Dům teenagerů), kde mají mladí lidé od 16 let možnost bydlet bez rodičů a učit se odpovědnosti, a NUCLEO Damjl - centrum duchovního rozvoje. Kapitol zdobí a vytvářejí posvátné oltáře čtyř živlů, malby na budovách, množství soch, barevné kameny naskládané na zemi do různých tvarů, totem, plastiky egyptských božstev Sekhmeta, Nut či Horuse a mnoha dalších, mimo jiné zde nacházím skleníky, včelíny či Posvátný les - místo na meditaci a relax, do kterého běžný smrtelník vstoupí pouze za určený poplatek a v stanoveném čase. Cítím, že spiritualita je jeden z nejdůležitějších prvků, který zdrží místní populaci v blízkém propojení a rodinných vztazích. Každé úterý je rituál, kterého se účastní pouze dospělí a během něhož by ostatní neměli chodit ven. Některé rituály jsou však přístupné i široké veřejnosti. Například Vzpomínka na mrtvé (Commemoration of the Dead) je jeden z nejnavštěvovanějších rituálů Damanhur - nejprve jsme se připravili duchovně krátkou meditací a rituál mohl začít. Odehrával se v kamenném kruhu kolem ohně, s meditací, písní a s pronikavým zvukem Gongu. O hodinku bylo po všem. Damanhurijci si začali svlékat své barevné hábity, zavládla příjemná atmosféra a následovala pizza ve společné jídelně. Všechny domy v Kapitole jsou víceméně společné, jen pokoje jsou občas individuální."

"Život v komunitě je lepší, ale někdy těžší", slyšel jsem od mnohých usedlíků. Sdílejí jednu kuchyň, jednu jídelnu, domy a téměř o vše se dělí - dobrovolně a spontánně. V běžné společnosti žijeme v deziluzí vědomí, která nás omezuje na náklonnost k několika nejbližším osobám, k rodině, kamarádům a známým. Damanhur chce být prostředkem vybudování udržitelné kultury a tyto bariéry v něm neexistují, není cítit separaci rodin, generací, národů, kultur, náboženství nebo ras, která nám zabraňuje žít udržitelně a v míru. Avšak i v Damanhur existují konflikty. Při tak velké snaze o kontinuální pozitivní změnu ve společnosti se vyskytují, ne často, ale přece jen. Ne nadarmo říkáme, že zakládat ekovesnici je jako zakládat manželství a podnikání najednou s týmy jistými lidmi. Pojďme se ale nyní podívat na ekologický pilíř - soběstačnost a udržitelnost.

Primární potravinovou soběstačnost Damanhuru má na starosti NUCLEO Porta della Terra (Dveře Země), kde Damanhurijci produkují většinu svých potravin. To, co si nevypěstují sami (přibližně 50%) kupují v bio obchodě ve víceúčelových prostorách Damanhur Crea nedaleko Kapitolu. Federace tyto prostory odkoupila a vdechla do nich život v podobě galerie, kde můžete najít malby a díla, která vytvořit vizionář a hnací síla Damanhuru - Falco. Najdete zde také kavárnu, obchůdek se suvenýry a potraviny, zdravotnickou kliniku, wellness služby, malé muzeum, kadeřnictví a mnoho dalších služeb. Rovněž se v těchto prostorách každý čtvrtek vede konference o životě v Damanhur (v italštině s anglickým či německým překladem).

Komunita Dendera se zase soustředí na soběstačnost ve výrobě elektřiny, vlastní vody a na komunikaci se světem a s GEN (Globální Síť Ekovesnic). Najdete v ní dům vybraný pro participaci na pilotním programu Origin, do kterého byly zapojeny další dvě největší evropské ekovesnice - Tamera a Findhorn. Tento dům aktuálně produkuje více elektrické energie, než je schopen spotřebovat. Celkově v něm žije okolo 15 lidí. V srpnu 2019 se v Dendeře bude konat měsíční kurz Ecovillage Design Education, kterého se chci zúčastnit, takže přijďte, poznáme se a zažijete Damanhur na vlastní kůži! Mimo jiné zde můžete najít ukázku přírodního stavitelství, zažít okouzlující atmosféru místa, kterou podle legendy obývali druidové, nebo si promluvit s Intim - Damanhur.com, který během experimentu soběstačnosti Olio Caldo (Horký olej) žil spolu s pár dalšími odvážlivci rok v horské chatě s cílem poznat, zda je možné dosáhnout naprosté soběstačnosti. Ostatní komunity rozvíjejí další oblasti udržitelnosti a soběstačnosti, ať už v ekonomickém, ekologickém, sociálním nebo kulturním rozměru.

Pravdou zůstává, že každá ekovesnice a NUCLEO je originál, tvoří ji její obyvatelé, tak jako svět tvoří lidé. Pro Damanhurijce je důležitým každodenním cvičením vnímání sebe a druhých jako součást jedné bytosti, koneckonců, všichni dýcháme stejný vzduch, a takové cvičení nám může jen pomoci uvědomit si, jak moc jsme skutečně propojení. Mnoho silných individualit si myslí, že komunita pro ně není to správné místo, ale paradoxem zůstává, že právě takoví lidé většinou tvoří záměrné komunity či ekovesnice. Nazývá se to jednota v rozmanitosti. Damanhur je také takovým místem. Místem v němž je každý sám sebou a má svou roli a odpovědnost - ať už učí ve škole, vede kurz alchymie, dojí krávy, pracuje na zahradě, maluje, vaří nebo provází návštěvníky majestátními Chrámy Lidstva. V Damanhuru najdete i mnoho prvků, kterým není snadné zprvu porozumět. Jednou z věcí je fakt, že obyvatelé mají jména dle zvířat, rostlin či božstev. Některá místa v Damanhur jsou návštěvníkům nepřístupná kvůli jejich posvátnosti a empirický výzkum Selfica, který využívá spirálově zahnuté kovy, různorodé inkousty či minerály může být pro některé návštěvníky neuchopitelnou delikatesou. Inu, z překračování konvencí si v Damanhur těžkou hlavu nedělají.

A ani my nemusíme. Na světě je již více než patnáct tisíc ekovesnic a záměrných komunit a Globální Síť Ekovesnic začíná nabírat podobu pestré květnaté louky ve vší její rozmanitosti - každý květ je jiný, každý je nádherný a dobrý. Zakládáme novou ekovesnici, která bude zrcadlem nás všech a odleskem toho, co všichni chceme - lepší svět, upřímnější a hlubší vztahy, být autentickými. Zvu vás popřemýšlet nad tím, jak vnést komunitu a vyšší účel do vašeho života. Zvu vás na setkání spolku Zeměsouznení o kterém se můžete dozvědět více na Facebooku nebo na stránce zemesouzneni.cz.


Matěj Michalec


Zdroje:


https://www.damanhur.org/en/create-sustainability/damanhur-crea

https://www.damanhur.org/it/creare-sostenibilita/olio-caldo

https://www.damanhur.org/en/create-sustainability/pilot-projects

https://www.thetemples.org/tour/

https://welcome.damanhur.org/en/visit/introduction-to-damanhur-s-great-rituals

https://www.damanhur.org/en/research-and-experimentation/selfica