Kritéria pro pozemek

Hlavní kritéria

  • Aktivní vodní zdroj, ideálně potok, pramen nebo rybník

  • Scelený pozemek > 24 ha

  • Možnost částečného oplocení a stavby / rekonstrukce

  • Nechceme - blízké dráty VN, dálnice, producenty škodlivin, chemické znečištění, záplavovou oblast

Dodatečná kritéria

  • Dostupnost - do 1hod od Prahy ideálně středočeský kraj

  • Dosah elektřiny

  • Možnost hospodařit do 1 roku

  • Přístupová cesta

Zeleně označené jsou preferované lokality
Zeleně označené jsou preferované lokality