Blog

"Navštěvování komunit může do vašeho projektu vnést smysl pro realitu a upřesnit vaši představu o tom, co chcete a nechcete ve vaší komunitě." - Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities

Vizi komunitní ekovesnice, kde budeme žít v souladu s přírodou, lidmi a dalšími bytostmi začíná mít stále více lidí. Od myšlenek a diskuse mezi sebou se začínají postupně scházet a vytvářet menší či větší skupinky a touha po realizaci této vize je žene dopředu. Otázka zní: Jak tuto vizi realizovat? A kde začít? Realizaci potřebujeme přece vidět,...

Představ si planetu Zemi, kde život je v hojnosti a rozkvětu a současně ve svých mezích. Svět, který obnovuje rozmanitost místo vyčerpávání životního prostředí a kde spolupráce, spojení a sdílení je ceněno. GEN se právě takový svět na planetě Zemi snaží vytvořit díky šíření a sdílení fyzikálních a kulturních inovativních technologických řešení a...

Znáte Permaculture Network (Světovou sít permakultury), Global Ecovillage Network (Světovou sít ekovesnic), Transition Network (Světovou sít "měst přeměn"), Global Action Plan, The Natural Step, WOOF, AWAAZ Global Campaign Network nebo další světové iniciativy? Co mají společného? Kdo za nimi stojí? Co je motivuje k akci? Je to nové světové hnutí?...

Založení ekovesnice vyžaduje dostatečné odhodlání a také znalosti a schopnosti v různých oblastech. Jaké jsou ty klíčové dovednosti a schopnosti, které by neměli u zakladatelů ekovesnic chybět? Na co by se měli zaměřit? Co by měli u sebe a ostatních rozvíjet a studovat? Jaký typ člověka obvykle zakládá ekovesnici? Jaký recept můžeme získat pro...

Myšlenka založení ekovesnice a žití v souladu s přírodou mě doprovází již několik let. Přes zájem a studium permakultury a rodových statků jsem se postupně dopracoval k ekovesnicím, které mi jsou nejbližší, právě díky sociálnímu rozměru a vzájemné spolupráci, který jsem u prvních dvou oblastí postrádal. Proč jeale pouze kolem 10% začínajících...