Blog

Znáte Permaculture Network (Světovou sít permakultury), Global Ecovillage Network (Světovou sít ekovesnic), Transition Network (Světovou sít "měst přeměn"), Global Action Plan, The Natural Step, WOOF, AWAAZ Global Campaign Network nebo další světové iniciativy? Co mají společného? Kdo za nimi stojí? Co je motivuje k akci? Je to nové světové hnutí?...

Založení ekovesnice vyžaduje dostatečné odhodlání a také znalosti a schopnosti v různých oblastech. Jaké jsou ty klíčové dovednosti a schopnosti, které by neměli u zakladatelů ekovesnic chybět? Na co by se měli zaměřit? Co by měli u sebe a ostatních rozvíjet a studovat? Jaký typ člověka obvykle zakládá ekovesnici? Jaký recept můžeme získat pro...

Myšlenka založení ekovesnice a žití v souladu s přírodou mě doprovází již několik let. Přes zájem a studium permakultury a rodových statků jsem se postupně dopracoval k ekovesnicím, které mi jsou nejbližší, právě díky sociálnímu rozměru a vzájemné spolupráci, který jsem u prvních dvou oblastí postrádal. Proč jeale pouze kolem 10% začínajících...